Caută
Close this search box.

În Aer Liber: Bucureștiul va primi finanțare pentru neutralitate climatică

neutralitate climatică

Bucureștiul se află printre cele 100 de orașe europene care vor primi finanțare pentru neutralitate climatică. Transportul urban este unul dintre sectoarele vizate de „Misiunea Orașe”, alături de energie, clădiri și gestionarea deșeurilor. Comisia Europeană va invita cele 100 de orașe selectate să elaboreze contracte pentru orașe în aceste domenii, proces ce va implica cetățenii, organizațiile de cercetare și sectorul privat.

București, Cluj-Napoca și Suceava sunt cele 3 orașe din România care au semnat acordul EU Mission, care își propune, printre altele, să formeze, până în 2030, 100 de orașe inteligente și neurte din punct de vedere climatic. Dintre ele, doar Cluj-Napoca a semnat Acordul European pentru Orașe Verzi care își propune îmbunătățirea calității aerului și a apei, acțiuni pentru biodiversitate și economie circulară și reducerea poluării sonore.

Concret, orașele ar trebui să înceapă lucrul pe cele 3 direcții de acțiune pentru neutralitate climatică: crearea unui plan de acțiune climatic și a unei strategii de investiții; administrație inovativă și implicarea cetățenilor; implicarea structurilor UE, la nivel national și regional.

Beneficiile pentru orașe includ consiliere și asistență personalizate din partea unei platforme dedicate misiunii și gestionată de NetZeroCities, finanțare suplimentară și oportunități de finanțare, precum și posibilitatea de a se alătura unor acțiuni de inovare și unor proiecte-pilot de mare anvergură. Misiunea oferă, în plus, oportunități de colaborare, de schimb de cele mai bune practici între orașe și de sprijin pentru implicarea cetățenilor în misiune.

Etapele următoare

Comisia va invita cele 100 de orașe selectate să elaboreze contracte pentru neutralitate climatică, care vor include un plan general vizând neutralitatea climatică în toate sectoarele, cum ar fi energia, clădirile, gestionarea deșeurilor și transporturile, împreună cu planurile aferente de investiții. Acest proces va implica cetățenii, organizațiile de cercetare și sectorul privat. Angajamentele clare și vizibile asumate de orașe în cadrul contractelor pentru orașe în domeniul climei le vor permite să colaboreze cu UE, cu autoritățile naționale și regionale și, cel mai important, cu propriii cetățeni, pentru a îndeplini acest obiectiv ambițios.

Background

Zonele noastre urbane găzduiesc 75 % dintre cetățenii UE. Pe plan mondial, zonele urbane consumă peste 65 % din energia mondială, generând peste 70 % din emisiile de CO2. Prin urmare, este important ca orașele să acționeze ca ecosisteme de experimentare și inovare pentru a le ajuta pe toate celelalte în tranziția lor spre a deveni neutre din punct de vedere al climei.

Misiunea „Orașe” va primi finanțare în valoare de 360 milioane EUR în cadrul programului Orizont Europa pentru perioada 2022-2023, pentru a demara căile de inovare către neutralitate climatică până în 2030. Acțiunile de cercetare și inovare vor aborda mobilitatea curată, eficiența energetică și planificarea urbană ecologică și vor oferi posibilitatea de a elabora inițiative comune și de a intensifica colaborările în sinergie cu alte programe ale UE.